Pozostałe wtorek, 23 lutego 2016 17:08   |  

Utworzenie gromady Bzie Zameckie (październik 1954 rok)

Ustawą z dnia 25 września 1954 roku dokonano nowego podziału administracyjnego kraju. W miejsce dotychczasowych gmin i gromad powołano nowe gromady, ale zlikwidowano gminy. Stan taki przetrwał do końca 1972 roku. Od 1 stycznia roku 1973 przywrócono gminy, likwidując przy tym gromady.
Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 5 października 1954 roku w sprawie podziału na gromady powiatu pszczyńskiego utworzono, gromadę Bzie Zameckie. W skład nowopowstałej gromady wchodził obszar: Bzie Dolne, Bzie Górne, Bzie Zameckie, ze zlikwidowanej gminy Golasowice. Siedzibą gromadzkiej rady narodowej było Bzie Zameckie.
 

Źródła:

  • Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz.U. 1954 nr 43 poz. 191).
  • Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U. 1972 nr 49 poz. 312).
  • Uchwała nr 21/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej Stalinogrodzie z dnia 5 października 1954 roku w sprawie podziału na gromady powiatu pszczyńskiego (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie 1954 nr 10 poz. 54).
Czytany 913 razy
Ostatnio zmieniany wtorek, 01 grudnia 2020 04:04

Janusz Lubszczyk

Historyk z Wodzisławia Śląskiego, nauczyciel, archiwista, autor artykułów i prac monograficznych o historii regionu i miasta. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima i Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego.

Najczęściej czytane

Słowa kluczowe