Instytucje niedziela, 18 stycznia 2015 21:25   |  

„Społem” Jastrzębska Spółdzielnia Spożywców

„Społem” Jastrzębska Spółdzielnia Spożywców – organizacja handlowa działająca w Jastrzębiu-Zdroju od 1976 r.

Spółdzielnia powstała 1 lipca 1976 r. jako Oddział Jastrzębie „Społem” Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców (WSS) w Katowicach. Przejęła wówczas wszystkie dotychczasowe placówki WSS „Społem”, PHS-Wodzisław i sklepy przemysłowe funkcjonujące na terenie Jastrzębia-Zdroju. Jednocześnie oddział stał się zarządcą placówek gastronomicznych i piekarń. W chwili utworzenia oddział skupiał 112 placówek handlowych i gastronomicznych (bez punktów zbiorowego żywienia) i zatrudniał około 1000 pracowników. Siedziba oddziału znajdowała się w pawilonie Dzielnicowego Centrum Handlowo-Usługowego w dzielnicy V przy ul. Katowickiej. Pierwszym kierownikiem oddziału został Tadeusz Urbańczyk.

Oddziałowi przyszło funkcjonować w trudnym dla Polski i miasta okresie. Problemy z aprowizacją i reglamentacja towarów rzutowały na wizerunek spółdzielni. W 1983 r. nastąpił podział WSS w Katowicach na samodzielne „Społem” Powszechne Spółdzielnie Spożywców (PSS). Jedna z nich powstała także w Jastrzębiu-Zdroju.

Kolejna zmiana w nazewnictwie miała miejsce w marcu 1990 r., kiedy spółdzielnia przyjęła nazwę Jastrzębska Spółdzielnia Spożywców w Jastrzębiu-Zdroju. Okres wprowadzania gospodarki rynkowej wymusił na spółdzielni restrukturyzację. JSS liczyła wówczas 600 pracowników zatrudnionych w 68 placówkach. Nie mniej trudny okazał się początek XXI w., kiedy na terenie miasta zaczęły pojawiać się supermarkety i dyskonty. Spółdzielnia została zmuszona do wyposażenia sklepów w nowoczesny sprzęt komputerowy i kasowy oraz do przeprowadzenia generalnych remontów swoich placówek. W 2001 r. zmieniono nazwę na „Społem” Jastrzębska Spółdzielnia Spożywców. Liczyła wówczas już tylko 20 placówek i 280 pracowników. Z biegiem lat i te cyfry uległy zmniejszeniu. Kolejną próbą zmiany wizerunku było pojawienie się szyldu „Społem Znajomy Sklep” na kilkunastu sklepach spółdzielni. Ostatecznie JSS, nie mogąc sprostać konkurencji marketów, zrezygnowała z prowadzenia sklepów wielkopowierzchniowych (dział spożywczy „Gwarka”, „Supersam”, sam przy ul. Zielonej zostały przejęte przez sieć Frac).

Obecnie spółdzielnia liczy 130 członków. Siedziba „Społem” JSS znajduje się przy ul. Harcerskiej 1B.

Źródła:

  • Nowa organizacja sieci handlu, „Nasze Problemy” nr 9 (36) z 1-15 VII 1976 r.
  • „Przegląd Jastrzębski” nr 6 (34) z IX 2006 r.
Czytany 1201 razy
Ostatnio zmieniany środa, 28 października 2020 22:51

Marcin Boratyn

Marcin Boratyn – historyk, muzealnik, kierownik Galerii Historii Miasta. Redaktor „Biuletynu GHM” i autor wielu pozycji książkowych poświęconych historii Jastrzębia-Zdroju.

Najczęściej czytane

Słowa kluczowe